Krajowy Instytut Rozwoju Infrastruktury Sportowej jako operator Programu Bezpieczny Plac Zabaw w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w miejscach przeznaczonych dla rekreacji dzieci ogłasza nabór WNIOSKÓW na dofinansowaną usługę przeglądów placów zabaw. W przypadku zainteresowania prosimy o odesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Dofinansowanie pochodzi ze środków własnych. Decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość ograniczona.

W razie dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji:
Sekretariat: placezabaw@kiris.pl
Koordynator Projektu: Agnieszka tel. 606622009

PLAC ZABAW – jest to miejsce przeznaczone do rekreacji dzieci, w którego skład wchodzi wyposażenie i nawierzchnia.

  • Brak właściwego nadzoru nad placami zabaw jest często przyczyną wypadków na tego typu obiektach.
  • Do obowiązków właściciela placu zabaw należy zadbanie o przeprowadzanie przeglądów przez osoby kompetentne i dokonywanie na bieżąco stosownych napraw.

Systematyczna konserwacja, sprawdzanie stanu technicznego znacznie przedłuża żywotność wyposażenia placów zabaw oraz zapewnia bezpieczeństwo dzieci.

Zakres przeglądu rocznego obejmuje kontrolę:

  • wykonania zaleceń z poprzednich kontroli,
  • elementów urządzeń placu zabaw, narażonych na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych i niszczące działania czynników występujących podczas ich użytkowania, których uszkodzenia mogą powodować zagrożenie życia dla użytkowników,
  • uszkodzeń mechanicznych,
  • pod kątem naturalnego zużycia,
  • sporządzenie protokołu z przeglądu.

Zapraszamy do współpracy!