Informacje

Operatorem Programu oraz dofinansowania jest Fundacja Promocji Gmin Polskich. Fundacja udziela wsparcia ze środków własnych oraz sponsorów. Aby zgłosić się do programu należy wysłać poprawnie wypełniony Formularz zgłoszeniowy na adres fundacja@smartgmina.pl .

Kosztem kwalifikowanym w Programie Dofinansowania Boisk jest wartość nowej profesjonalnej nawierzchni.
Wysokość dofinansowania zależna jest od wkładu własnego, wielkości boiska, atrakcyjności lokalizacji, zakresu rewitalizacji, kolejności zgłoszeń.

Nadesłane Formularze będą oceniane według poniższych zasad:

spełnienia warunku dotyczącego podbudowy,
kolejności zgłoszeń,
atrakcyjności lokalizacji,
wysokości wkładu własnego.

Rewitalizacja boisk – Informacje

„Rewitalizacja Boisk” – to hasło wywoławcze przedsięwzięcia, adresowanego przede wszystkim do samorządów gminnych zainteresowanych modernizacją i przywróceniem świetności istniejącej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, zwłaszcza boisk w miastach, gminach, osiedlach, lub na terenach przyszkolnych.

Operatorem Programu dofinansowania jest Fundacja Promocji Gmin Polskich legitymująca się już 22 letnią działalnością i doświadczeniem z realizacji wielu podobnych, ogólnopolskich programów. Fundacja udziela wsparcia ze środków własnych oraz sponsorów.

Partnerem programu jest Stowarzyszenie Rozwoju Infrastruktury Sportowej IAKS Polska specjalizujące się w profesjonalnym doradztwie z zakresu budownictwa obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz PKMS w ramach trójstronnego porozumienia o współpracy z dnia 13 marca 2015r.
Inicjatywa zrodziła się z analizy, aktualnego, niestety na ogół dramatycznego, stanu przeważającej liczby miejskich i gminnych boisk – zbudowanych i urządzonych w przeszłości dużym często kosztem, a dziś nie nadających się do bezpiecznego użytku, do sportowych gier, rozgrywek, zabaw rekreacyjnych.

Cele programu są konkretne: umożliwienie dysponentom, władzom samorządowym podjęcie praktycznych działań, pozwalających na szybkie, zgodne z odpowiednimi przepisami i uwarunkowaniami przywrócenie boisk do stanu zgodnego z oczekiwaniami potencjalnych użytkowników, do bezpiecznego, funkcjonalnego korzystania z tak potrzebnych publicznych obiektów na terenie gminy.

Program ma charakter otwarty i elastyczny, wiąże się z profesjonalnym projektowaniem zadań i działań rewitalizujących dane obiekty, organizacją prac przygotowawczych i modernizacyjnych, pomocą w zapewnieniu środków finansowych i samym wykonaniu prac z udziałem lokalnych podmiotów gospodarczych.

Istotą oferty jest możliwość rewitalizacji rozmaitych obiektów, mniejszych i większych, boisk i placów o zróżnicowanej nawierzchni, obiektów wielofunkcyjnych czy nawet systemowych obiektów sportowych. Zależy to głównie od potrzeb, możliwości finansowych, społecznego zaangażowania. Przy braku środków na generalny remont czy budowę nowej sali gimnastycznej można i warto solidnie naprawić podłogę, odnowić i dostosować ją do nowych także potrzeb.

Korzyści programu są liczne i wymierne:
możliwość uzyskania dofinansowania;
zredukowanie kosztów projektowania, naprawy, modernizacji;
szybkie tempo realizacji zadań;
praktycznie nowe, profesjonalne boisko;
zagospodarowanie nieużytku;
postęp w realizacji idei zrównoważonego rozwoju lokalnego;
poprawa warunków wypoczynku i rekreacji oraz zadawolenie mieszkańców.

Program Rewitalizacji Boisk polega na zastosowaniu specjalistycznej technologii nawierzchni sportowych, które pozwalają na wykorzystanie istniejących już boisk asfaltowych lub betonowych jako podbudowy nowej infrastruktury. . Skraca to znacznie czas przygotowania i realizacji inwestycji. Pozwala to także na wydatne zmniejszenie kosztów, zredukowanie wydatków nawet o 75 %, a przede wszystkim uzyskanie dofinansowania Nie wyklucza to oczywiście podjęcia kompleksowych, większych zadań związanych z odnowieniem obiektu, naprawą i modernizacją boisk czy dużych placów – asfaltowych, betonowych.

Warunkiem uczestnictwa w programie REWITALIZACJA BOISK i ewentualnego skorzystania z jego możliwości dofinansowania jest wysłanie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: fundacja@smartgmina.pl

Patroni

Media

Partnerzy