Fundacja Promocji i Rozwoju Gmin Polskich wraz z Zakładem Zarządzania w Sporcie zaprasza do udziału w pierwszym międzynarodowym Kongresie o charakterze interdyscyplinarnym, którego motywem przewodnim będą nowe trendy w ekonomii i zarządzaniu, organizacji imprez masowych oraz prawa na rynku sportu.

Kongres dedykowany jest gremium naukowemu i praktykom. Podczas tego wydarzenia będzie można wymieniać poglądy, wyniki badań i doświadczenia, które posłużą do dalszych inspirujących wniosków, pogłębiających wiedzę podmiotów krajowych i międzynarodowych. Kongres wpisuje się w przyszłoroczne obchody 50-lecia Uczelni i będzie wydarzeniem otwierającym Jubileusz Uczelni.

Podczas Kongresu odbędą się wystąpienia w panelach – sesje wykładowe oraz debata telewizyjna.

Do debaty zostali zaproszeni: Zbigniew Boniek, Czesław Lang, Marcin Gortat, Władysław Kozakiewicz, Piotr Nowak i Mariusz Czerkawski, Otylia Jędrzejczak, Natalia Partyka.

W najbliższym czasie będzie podany link do rejestracji.

Zapraszamy również do śledzenia profilu Facebook, a także na stronie internetowej Uczelni www.awf.gda.pl.

W powyższych serwisach systematycznie dodawane są informacje o Kongresie.

 

 

Z wyrazami szacunku, Komitet Naukowy i Organizacyjny

 

 

Szczegółowe informacje http://isc.awfis.net/

Program Kongresu http://isc.awfis.net/program-kongresu/

Terminarz i opłaty http://isc.awfis.net/terminarz-i-oplaty/